Volver

C. Valenciana Jun 22, 2017

ANPE valora positivament la formació de capacitació en valencià       ANPE celebra que la Conselleria haja tingut una resposta davant la possibilitat que el personal interí puga quedar desactivat o exclòs de les seues borses per no tindre el certificat de capacitació, oferint formació intensiva i on-line a l'estiu per a tots els interins. D'aquesta manera, aquest personal detectat per l'Administració, ha sigut inscrit en els cursos i en les proves de setembre, procurant així que tinguen  possibilitats de treball sense condicionar la seua elecció al requisit lingüístic.

    ANPE adverteix que el requisit lingüístic de valencià per a mestres, professors tècnics de  FP, Secundària i Batxillerat afecta també a tots els funcionaris que participen en tots els procediments de provisió que tinguen efectes a partir de l'1 de setembre de 2017. Concurs de trasllats, comissions de servei, adjudicacions de suprimits, adjudicacions d'inici de curs… estan afectats per aquest requisit, de manera que les persones que participen i no ho posseïsquen, únicament podran optar a llocs de localitats de predomini lingüístic castellà.

   ANPE exigeix que la Conselleria oferisca les mateixes possibilitats per al personal funcionari de carrera, ampliant la inscripció en aquesta formació per a tot el personal funcionari que actualment no posseïsca el requisit lingüístic de valencià.

historico


#Interinos

Volver