PROVES I CURSOS DE CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ, EN LLENGÜES ESTRANGERES I DIPLOMA DE MESTRE 2019


21 Oct, 2018

Sol.licitud d'inscripció: des del 19 d'octubre fins al 2 de novembre


Convocatòria de 18 d'octubre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves adreçades a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua estrangera i del Diploma de Mestre de Valencià.

 

Instruccions per les quals s'estableix l'estructura dels cursos preparatoris convocats per la Convocatòria de 18 d'octubre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves adreçades a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua estrangera i del Diploma de Mestre de Valencià.

Diagrama explicatiu del procediment.

 

Terminis Accés
Sol.licitud d'inscripció
Des del 19 d'octubre fins al 2 de novembre

 

Accés

Llistat provisional de sol.licituds admeses (a partir del 16 de novembre)
Les reclamacions/esmenes a aquest llistat provisional es presentaran pel correu electrònic ayudasformacion@gva.es fins al 26 de novembre.

 

Accés

Llistat definitiu de sol.licituds admeses (a partir de l'11 de desembre)

Es recorda que les persones participants en els cursos i proves han de confirmar la seua assistència. En cas de no fer-ho es considerarà que renuncien a la participació, segons el que s'establix a la convocatòria.

Accés

Proves i cursos

Confirmació (del 12 al 20 de desembre)

Accés

 

Materials d'autoformació de les proves.